Pisanje učinkovite ponudbe za delo in življenjepisa

Vedno imejte v mislih delodajalčeve potrebe. Zato ne pišite svojih želja glede dela, ampak se osredotočite na to, kako bi potencialnemu delodajalcu pomagali doseči poslovne cilje.

Prav tako ni priporočljivo, da vsebinsko enako ponudbo za delo pošiljate na različna podjetja. Prilagodite jo posameznemu delovnemu mestu in organizaciji!

a) Pisanje ponudbe za delo

Ponudba za delo je prva priložnost, da naredite vtis na potencialnega delodajalca. Dobro napisana prošnja vam lahko zagotovi vstopnico na razgovor, kar pa še ne pomeni, da boste dobili zaposlitev. Najbolje je, da se držite načela natančnosti in profesionalnosti. V osnovi naj ima pravilno obliko nekje do treh odstavkov, kjer so informacije podane strukturirano.

V prvem odstavku se predstavite in obrazložite, zakaj se obračate na podjetje. Navedite ime delovnega mesta, na katerega se prijavljate, in podatek, kje ste zasledili razpis.

V nadaljevanju na kratko skušajte obrazložiti, zakaj čutite, da ste primeren oziroma najustreznejši kandidat za prosto delovno mesto. Poudarite, kako vaše pretekle izkušnje in znanja ustrezajo delovnemu mestu in kako lahko prispevate k uspešnosti podjetja, v kolikor vas izberejo za svojega sodelavca.

Zahvalite se prejemniku za njegov čas in ne pozabite napisati svojih kontaktnih podatkov, da vas bo delodajalec lahko obvestil o morebitnem razgovoru.

b) Pisanje življenjepisa

Življenjepis je strnjen povzetek, ki izpostavlja ključne informacije o vaši delovni zgodovini, izkušnjah in izobrazbi. Nikoli naj ne vsebuje pretiranih informacij. Namesto tega naj ima pozitiven in k dejanjem in k doseganju rezultatov usmerjen ton. Življenjepis naj bo bralcu zanimiv in privlačen; naj bo podlaga za nadaljnja delodajalčeva vprašanja. Življenjepis morate osveževati sproti, da se ne bo zgodilo, da bi potencialnega delodajalca po nepotrebnem prikrajšali za kakšno pomembno informacijo glede svojih nedavno pridobljenih novih izkušenj.

V nadaljevanju je nekaj vodil, ki vam utegnejo biti v pomoč pri pisanju učinkovitega življenjepisa.

• Osebni podatki vsebujejo vaše ime, priimek, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov. Zaželeno je, da priložite tudi svojo fotografijo obraza.

• Podatki o izobrazbi vključujejo podatke o zaključenih šolanjih, tečajih in drugih izobraževanjih. Tu naj bodo opisane vaše sposobnosti, osvojena znanja in kvalifikacije, ključne za delovno mesto, na katerega se prijavljate.

• Delovne izkušnje se navajajo kronološko, in sicer tako, da je najvišje zapisan podatek o vaši zadnji zaposlitvi. Kratko opredelite svoje delovne izkušnje, navedite čas trajanja opravljanja posameznega dela, skupaj z nazivi in organizacijami, za katere ste delali. Izpostavite svoje naloge, zadolžitve in dosežene uspehe.

Na koncu lahko na kratko opišete svoje interese, hobije in način preživljanja prostega časa.

PRILOGE: priporočila in potrdila

Delodajalcu lahko ponudite na vpogled potrdila o zaključenem šolanju ali o posebnih dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih. Zelo dobro je, če imate priporočilo nekdanjega delodajalca, saj to povečuje možnost povabila na razgovor in obenem dokazuje, da ste dober delavec. Nikoli ne pošiljajte vseh prilog, ki jih imate, temveč delodajalca le seznanite, katera dokazila ste mu pripravljeni posredovati na posebno željo.

Zelo pomembno:

  • Dolžina življenjepisa naj ne presega dveh tipkanih strani. V kolikor imate manj kot pet let delovnih izkušenj, ga strnite na eno stran.
  • Podajajte resnične in bistvene podatke. Ne olepšujte stanja in ne pretiravajte pri podajanju informacij, saj je potem razočaranje na razgovorih obojestransko.
  • Bodite specifični, ko se prijavljate na določeno delovno mesto in jasno izpostavite tiste osebnostne lastnosti in podatke, ki govorijo o vaši primernosti za opravljanje tovrstnega dela.
  • Kadar se prijavljate na delovna mesta v različnih industrijskih sektorjih, svojo ponudbo za delo prilagodite tako, da bo ustrezala področju dela, na katerem želite delovati.
  • Preden življenjepis odpošljete, ga večkrat preglejte in se prepričajte, da ne vsebuje slovničnih in tipkarskih napak. Priporočljivo je, da ga prebere še kdo drug, saj boste tako dobili objektivno mnenje.
  • Poleg vsebine bodite pozorni tudi na obliko. Imejte v mislih, da ličen in pregleden življenjepis impresionira delodajalca, vam pa poveča možnost povabila na razgovor.

Leave a Reply