Pravice

Prijavljeni na Zavodu lahko pridobite naslednje pravice:

A. pravice iz naslova obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti pridobite, če ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih in če izpolnjujete druge zakonske pogoje. Odgovore na vprašanja o denarnem nadomestilu dobite na spletni strani Zavoda ali na elektronskem naslovu kontaktni.center@ess.gov.si:

  1. denarno nadomestilo (prejemniki denarnega nadomestila morajo sporočati prejemanje dodatnih prihodkov iz dela, saj se v primeru, da ti presegajo 200,00 EUR, po plačilu davkov in obveznih prispevkov, zniža višina nadomestila),
  2. plačilo prispevkov za obvezna socialna zavarovanja,
  3. plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine);

B. pravico do uveljavljanja nadomestila potnih in poštnih stroškov

Na podlagi dogovora z osebnim svetovalcem in ob predložitvi ustreznih dokazil vam Zavod prizna nadomestilo potnih in poštnih stroškov na območju Slovenije, ki nastanejo pri napotitvah k delodajalcu, udeležbah na zaposlitvenih razgovorih in drugih aktivnostih za katere se je iskalec zaposlitve dogovoril z osebnim svetovalcem. Nadomestila se uveljavljajo enkrat mesečno za pretekli mesec na podlagi ustreznih dokazil. Več o tem si preberite v zloženki Katere pravice in obveznosti pridobim s prijavo pri Zavodu?;

C. možnost vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja

Z osebnim svetovalcem se lahko dogovorite o možnostih vključitve v programe za pridobivanje dodatnih znanj in veščin ali za druge vrste pomoči;

Č. možnost učenja veščin iskanja zaposlitve in vodenja kariere

Zavod izvaja delavnice za učenje veščin iskanja zaposlitve in vodenja kariere, na katerih boste izvedeli vse, kar mora vedeti sodoben iskalec zaposlitve. Obiščite svojega osebnega svetovalca in se z njim dogovorite za vključitev. Več o delavnicah najdete na spletni strani Zavoda www.ess.gov.si in na uradih za delo.